TruskawkowePole

24 teksty – auto­rem jest Trus­kawko­wePo­le.

moje oczy stają się szare jak chmury

na podłodze niedo­kończo­ne listy
o tym że nie lu­bisz ko­ronek więc na­dal ma­my szansę

dla od­miany
roz­pa­lam og­nisko i zli­zuję popiół

za­pomi­nam
że w to­bie też dzieje się śmierć 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 16 lipca 2012, 11:55

właśnie ten moment

co jeszcze może się zdarzyć
kiedy no­ce co­raz krótsze
i nas pra­wie tu nie ma

o świ­cie
tyl­ko leśna mgła zastyga
nam w dłoniach

między spoj­rze­niami łzy
otu­lają ziemię

pęcznieją jak pamięć 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 lipca 2012, 12:45

tańczę do znajomych nut

na po­ziomie pragnień
próbu­jesz ułożyć mnie w całość
kiedy odej­muję od siebie
wie­czo­ry w których nie dzieje się nic

wte­dy mówię że lu­bię
spo­wiadać się w różnych mias­tach
wzdłuż ulic
za­korze­niać stu­kot obcasów

aż zaczy­nasz wie­rzyć
że przes­trzeń po­między nami
to tyl­ko niedom­knięte drzwi 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 czerwca 2012, 13:23

''tej nocy''

było cicho jak w wiej­skim kościele
tyl­ko w głośni­kach roz­brzmiewał jakiś
walc do­wodząc ich obec­ności

ona ta­ka zwyczaj­na
w pros­tej białej su­kien­ce
pat­rzyła mu w oczy jak­by bez końca

przepływy ciepła roz­budzały apetyt
potęgując dys­tans ze światem

między do­tykiem a wyczekiwaniem

pro­wadziła go dłonią
aż przes­ta­li istnieć 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 czerwca 2012, 10:07

''dużo śliny''

na­macal­nie
w półsen­nych obrazach
wyob­raźnia kur­czy się z każdym
od­dechem do roz­miaru odczuwania

słyszę jak wosk ka­pie ze świecy

co­raz wy­raźniej­szy za­pach twoich dłoni
pul­su­je pod­skórnie
drażni
bar­dziej niż ocze­kiwa­nie
na wilgoć

kiedy roz­puszczasz mi włosy
roz­chy­lam uda 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 8 czerwca 2012, 12:13

''wypieramy się wszystkiego''

od wczo­raj rwąca cisza
sączy się. wylewa
jak brzeg rze­ki pogrąża w wy­sokich falach.

już tyl­ko w prześwi­tach emoc­ji zbyt mocno
za­cis­kam po­wieki aż wilgotnieją
dłonie. niebo szarze­je tak samo
w pół dro­gi do ust
czuję gorzki smak nocy.

wyp­lu­wam grafit. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 maja 2012, 12:34

ciemne chmury

ściany pękały, a włosy sza­lały na wietrze
uwy­dat­niając głęboką czerwień
zachodzące­go słońca. wil­goć cegieł.

jed­na po dru­giej kruszyły pus­tkę.
zagłuszały noc, o której wo­lała nie myśleć.

nie bała się ani początku, ani końca.
ciepła dłoń sy­pała piach na biod­ra. w głąb
siebie prze­mijały marze­nia. dzieliły się sny. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 30 kwietnia 2012, 16:32

niedowierzanie

dla twoich oczu,
chciałabym umieć być
bez zapominania.
łapać po­za słowami
ciche trwa­nie. tęsknotą 
całować dłonie łako­me
do­tyku, by wiosną
zak­li­nać po­ran­ki
i życie bława­cić
deszczem. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 2 marca 2012, 12:59

Nies­pełnione obiet­ni­ce, rzu­cają najdłuższe cienie. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 28 lutego 2012, 11:52

nie przyszedłeś

zas­tygłe szepty
na dnie duszy up­cha­ne
cze­kają rzeźbione wiatrem

niedo­kończo­ne rozmowy

zaklęte w obietnicach
w połowie ur­wa­nych słów
wa­haniem zat­rzy­many czas 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 27 lutego 2012, 12:35
TruskawkowePole

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TruskawkowePole

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 lutego 2015, 04:05.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kobiece przy­miot­ni­ki często wytrącają [...]